Introduktion till
CVIndexer

Mobilrekrytering utan CV är naturlig följd av teknikutvecklingen. cvindexer levererar en tjänst som underlättar och säkerställer rekryteringsprocessen för våra kunder.

Talent Management innebär att företagens HR-avdelningar behöver tänka i marknadstermer och skapa intresse för sina rekryteringsbehov genom bland annat sociala medier. Utvecklingen leder till att systemen för att hantera de nya behoven behöver ses över.

cvindexer kommunicerar obehindrat med alla mobila enheter vilket leder till ett större och bättre urval av sökande, ökad interaktion med kandidaterna och effektivare urvalsprocess med lägre kostnader.

cvindexer är ett nytt högkvalitativt sätt för arbetsgivaren att styra ansökningar genom specifika frågor och självskattning som gör att kandidaterna känner en större interaktion och attraheras att göra en ansökan.