Vår produkt

Tidsspill vid CV-granskning elimineras genom unika möjligheter till ranking och indexeringsmöjligheter. Tjänsten stödjer rekryteringsprocessen när det gäller att välja ut rätt kandidater.

Produkten gör det möjligt att minska felrekryteringarna genom träffsäkrare urval av sökanden. Spårbarheten ökar med hjälp av systematisk ranking och indexering istället för en subjektiv bedömning av sökanden. Jämlikheten ökar och diskrimineringen minskar i rekryteringsprocessen då systemet utesluter faktorer som exempelvis ålder, kön och etnicitet.

Tjänsten passar såväl offentliga som privata verksamheter och all produktutveckling sker lokalt i Göteborg. Vi har ett mycket nära samarbete med konsultbolaget Elicit som är vår strategiska utvecklingspartner.

 

TEKNISK BESKRIVNING

 • Systemet är rollbaserat med behörighetshantering på flera nivåer från granskare av ansökningar till administratörer.
 • Responsiv webblösning, optimerad för alla mobila enheter.
 • Stöd för skapande av jobbannonser och länkning från externa webbplatser.
 • Avancerade sökfunktioner för att söka på jobbannons, kategori, avdelning, status, namn på sökande samt placeringsort.
 • Ranking av sökande kandidater i förhållande till övriga sökanden.
 • Översikt över de sökandes kompetensprofiler och individuella betygsättningar.
 • Funktioner för hela ansökningsprocessen, från skapande av annons till arkivering av ansökningsuppgifter.
 • Möjlighet att hantera kandidaternas personuppgifter.
 • Flera alternativa sätt för självskattning av kandidaternas nyckelkompetenser och erfarenheter.
 • Individuell viktning av de ingående nyckelkompetenserna utifrån arbetsgivarens värdering av dessa.
 • Översikt över pågående rekryteringar och annonser.
 • Dynamiska templates för specifika tjänster och nyckelkompetenser för olika avdelningar inom organisationen.